Конфигурација на Google Chrome за користење на Nextsense Java Applet-ot за дигитално потпишување

Корисниците на системите изработени од Nextsense кои користат Nextsense Java Plugin Applet за дигитално потпишување потребно е да извршат измена на конфигурација на Google Chrome.

Бидејќи има нова верзија на Google Chrome која по default го забранува NPAPI плуг-инот кој е основа за извршување на Java Applet-от под овој browser треба да извршите промена на конфигурацијата и да ја овозможите оваа опција во Вашиот Google Chrome browser со што би се овозможило извршувањето на Nextsense Java Plugin Applet-от за дигитално потпишување.

За повеќе детали преземете го упатството од линкот подолу:

ПРЕЗЕМИ УПАТСТВО